DEKLARACJE NA EGZAMIN ZAWODOWY

Sesja LATO 2024

1.2.2024

Uwaga Słuchacze!

Do 7 lutego 2024 r. należy złożyć osobiście deklaracje przystąpienia do egzaminu zawodowego w sesji czerwiec 2024 r. 

W tym celu należy pojawić się osobiście w sekretariacie szkoły przy pl. Muzycznej 10 (dotyczy to również absolwentów), w godzinach 09:00 - 17:00 od poniedziałku do piątku oraz w soboty w godzinach 08:00-16:00.

Ponadto przypominamy, że egzamin ten  jest obowiązkowy i jest jednym z warunków ukończenia szkoły i otrzymania świadectwa. Słuchacze, którzy nie przystąpią do egzaminu nie otrzymają świadectwa ukończenia Szkoły Policealnej na danym kierunku.

Dla przypomnienia, poniżej zamieszczona zostaje informacja, po których semestrach dla poszczególnych kierunków należy przystąpić do w/w egzaminów (deklarację należy złożyć przed rozpoczęciem wymienionego semestru - pół roku wcześniej, zgodnie z wytycznymi CKE):

FORMUŁA 2019:

 • Florysta 343203 (semestr II)

  kwalifikacja ORG.01  Wykonywanie kompozycji florystycznych

 • Technik bezpieczeństwa i higieny pracy 325509 (semestr III)

kwalifikacja BPO.01 Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy.

 • Technik usług kosmetycznych 514207 (semestr IV)

  kwalifikacja FRK.04 Wykonywanie zabiegów kosmetycznych

 • Technik administracji 334306 (semestr IV)

  kwalifikacja EKA.01 Obsługa klienta w jednostkach administracji

 • Opiekun medyczny 532102 (semestr III)

  kwalifikacja MED.14 Świadczenie usług medyczno-pielęgnacyjnych i opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej

 • Technik sterylizacji medycznej (semestr II)

  kwalifikacja MED.12 Wykonywanie dekontaminacji sprzętu i wyrobów medycznych

Podstawą zdania egzaminu jest otrzymanie:

- z etapu pisemnego - co najmniej  50% punktów możliwych do uzyskania;

- z etapu praktycznego - co najmniej  75% punktów możliwych do uzyskania;

Po zdaniu egzaminu Okręgowa Komisja Egzaminacyjna wystawia świadectwo kwalifikacji oraz dyplom uprawniający do wykonywania zawodu (który jest ważny ze świadectwem ukończenia szkoły policealnej w danym zawodzie).

Jednym z warunków ukończenia szkoły jest złożenie deklaracji oraz przystąpienie do egzaminu zawodowego

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami umieszonymi na stronie CKE https://cke.gov.pl/egzamin-zawodowy/egzamin-zawodowy-formula-2019/harmonogramy-komunikaty-i-informacje/